Ciekawostki

Najnowsze

Sukces w biznesie w coraz większej mierze zależy od pozytywnej weryfikacji kontrahenta i jego zdolności finansowych. Wywiad gospodarczy zaczyna być coraz częściej domeną prywatnych detektywów. Szymon Wolski prowadzący biuro detektywsityczne w Warszawie przyznaje, że w całym 2013 roku co 5 zlecenie w jego firmie dotyczyło wywiadu gospodarczego i prośby o weryfikację sytuacji majątkowej potencjalnego kontrahenta.

Warunkiem koniecznym do wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika jest dostarczenie komornikowi prawomocnego tytułu wykonawczego sądu - mówi Sylwia Wiązowska-Grehl, doświadczony radca prawny z Wrocławia w rozmowie na Polish Invest Forum. Tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi potwierdza, że zadłużenie istnieje i jest wymagalne.


finanse, pieniądz, przedsiębiorstwa

Ubezpieczamy członków zarządu firmy
Czym właściwie jest ubezpieczenie OC członków zarządu? Jest ono przeznaczone dla władz spółek z każdej, dowolnej branży.Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna członka zarządu spółki kapitałowej oraz pełnomocnika za szkody wyrządzone spółce lub osobom trzecim w związku z wykonanymi obowiązkami, za które odpowiedzialność cywilną ponosi ubezpieczony członek zarządu, zgodnie z regulującymi odpowiedzialność zarządu przepisami oraz statutem spółki.

Ubezpieczenia D&O rekompensują straty finansowe, które mogą wynikać nie tylko z nieprawidłowego wykonania obowiązków przez zarząd spółki, ale również z powodu braku podjęcia decyzji, czyli zaniechania obowiązków.
Jeżeli chodzi o roszczenia, jakie rekompensuje ubezpieczenie OC członków zarządu to może to być: złożenie fałszywych bądź wprowadzających w błąd oświadczeń, przekroczenie umocowania, podjęcie błędnej decyzji co do kierunku rozwoju spółki. Ubezpieczenie d&o gwarantuje także ochronę prawną w przypadku bezpodstawnych lub dyskusyjnych roszczeń. Pokrywa ono również koszty obrony prawnej wraz z kosztami procesowymi.

Kim jest broker ubezpieczeniowy? Brokerzy ubezpieczeniowi to pośrednicy ubezpieczeniowi, którzy prowadzą działalność polegającą na pośrednictwie ubezpieczeniowym w imieniu klienta, od którego otrzymali pełnomocnictwo, czyli - innymi słowy - zostali upoważnieni do stałego bądź doraźnego wykonywania w jego imieniu czynności prawnych bądź faktycznych związanych z zawieraniem bądź wykonywaniem umów ubezpieczenia lub też pośredniczego przy zawieraniu umów ubezpieczenia na rzecz ubezpieczającego.

Zobacz to na zdjęciach:


finanse
pieniądz
przedsiębiorstwa

Gazprom wnioskuje o renegocjację cen gazu!

Spółki Gazpromu wystąpiły do PGNiG z wnioskiem o renegocjację ceny kontraktowej gazu dostarczanego przez Gazprom na podstawie kontraktu kupna-sprzedaży gazu ziemnego do Polski z 25 września 1996 r. - poinformował PGNiG na kom...